technickan
Untitled Document

Slider


Untitled Document

Untitled Document

 

 

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

technickan

 

18/พ.ย/59 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
01/พ.ย/59 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
27/ต.ค/59 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/แบบฟอร์มแสดงคุณลักษณะ
27/ต.ค/59 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทั่วไป
19/ต.ค/59 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
6/ต.ค./59 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
5/ต.ค./59 วิยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีโดยการนำของครูวัลลภ มากมี #ผลงาน "ห่วงน้ำ" ได้รับรางวัล
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

26/ก.ย/59 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
20/ก.ย/59 งานแนะแนวฯโควตา ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี
20/ก.ย/59 งานแนะแนวฯโรงไฟฟ้าชีวมวล อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี รับสมัครพนังงาน
ในสายงานการผลิตกระแสไฟฟ้า

15/ก.ย/59 งานแนะแนวฯนักเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวช.2 รับทุน จากสภากาชาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี
03/ก.ย/59 งานแนะแนวฯ ทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี
19/ส.ค/59 งานแนะแนวฯ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน
18/ส.ค/59 งานแนะแนวฯ Facebook งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
15/ก.ค/59 แบบฟอร์ม-เอกสารฝ่ายวิชาการ
14/ก.ค/59 กำหนดการ และ การติดต่อที่พักสำหรับผู้เข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯ
18/มิ.ย/59 งานแนะแนว บริษัทไทยออยล์ต้องการ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

ดูทั้งหมด

Untitled Document

 

Untitled Document
เพจงานโสตวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

technickan

 

17/ม.ค./60 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
16/ม.ค./60 งานวันครู 2560 ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 / 2
13/ม.ค./60 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบรี ส่งคณะครูนักเรียนและพนักงานของวิทยาลัยฯ
เริ่มเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่หน้าลานพระวิษณุกรรม

12/ม.ค./60 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 (รอบที่ 2)
09/ม.ค./60 ประชุมทางไกลปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
09/ม.ค./60 ต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศภูฏาน
29/ธ.ค./59 สวัสดีปีใหม่ 2560 กิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคี Big Cleaning Day กีฬายาวิเศษ
28/ธ.ค./59 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาช่วงเทศกาลใหม่ พ.ศ.2560
28/ธ.ค./59 ประชุม อศจ.กาญจนบุรี ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560
24-25/ธ.ค./59 โครงการทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนตำรวจตะเวณชายแดนบ้านเรดาห์1 / 2
22/ธ.ค./59 การประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
18-21/ธ.ค./59 การประกวดนวตกรรม สิ่งประดิษบ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง
ประจำปี การศึกษา 2559

08/ธ.ค./59 พวกเราชาววิษณุกาญจน์ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการภูวเดช อินทรพรหม เข้าสู่บ้าน
วิษณุกาญจน์

02/ธ.ค./59 มหกรรมศิลปินกาญจนบุรีร่วมใจแสดงความอาลัยพ่อหลวง
01/ธ.ค./59 ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
01/ธ.ค./59 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม กำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ


ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา2558

 

Untitled Document

 

 
Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
Untitled Document
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
e-learning
คุรุสภา
สายงานแรงงาน
รัฐบาลไทย
R radio Network
กรมจัดหางาน

 

Visitor Statistics
» 1 Online
» 118 Today
» 139 Yesterday
» 679 Week
  Untitled Document
จำนวนผู้เข้าชม

Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
>> ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ >> แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ >> วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
>> การเข้าใช้ INTERNET วิทยาลัยฯ
>>  SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ >> นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ >> วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
>> ตารางเรียน 2/2559
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ >> ผลการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ >> วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> ตรวจสอบผลการเรียน >> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ >> ตารางสอนครู ๒/๒๕๕๙ >> วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
>> ดาวน์โหลด เอกสารคำร้อง ต่างๆ >> รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม >> รายชื่อนักเรียน นักศึกษา >> วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
>> หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   >> ศูนย์อาเซียน ศึกษา >> วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.   >> Webblog หน่วยงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยฯ >> วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.     >> วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      >> วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
       
จัดทำโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี