technickanUntitled Document

Untitled Document

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับภาค ปีการศึกษา2559

 

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

technickan

 

18/พ.ย/59 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
01/พ.ย/59 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
27/ต.ค/59 แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/แบบฟอร์มแสดงคุณลักษณะ
27/ต.ค/59 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทั่วไป
19/ต.ค/59 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
6/ต.ค./59 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
5/ต.ค./59 วิยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีโดยการนำของครูวัลลภ มากมี #ผลงาน "ห่วงน้ำ" ได้รับรางวัล
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

26/ก.ย/59 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
20/ก.ย/59 งานแนะแนวฯโควตา ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี
20/ก.ย/59 งานแนะแนวฯโรงไฟฟ้าชีวมวล อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี รับสมัครพนังงาน
ในสายงานการผลิตกระแสไฟฟ้า

15/ก.ย/59 งานแนะแนวฯนักเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวช.2 รับทุน จากสภากาชาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี
03/ก.ย/59 งานแนะแนวฯ ทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี
19/ส.ค/59 งานแนะแนวฯ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน
18/ส.ค/59 งานแนะแนวฯ Facebook งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
15/ก.ค/59 แบบฟอร์ม-เอกสารฝ่ายวิชาการ
14/ก.ค/59 กำหนดการ และ การติดต่อที่พักสำหรับผู้เข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯ
18/มิ.ย/59 งานแนะแนว บริษัทไทยออยล์ต้องการ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

ดูทั้งหมด

Untitled Document

 

Untitled Document
เพจงานโสตวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

technickan

 

25/พ.ย./59 พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบ่ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

22 /พ.ย./59 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
19-21 /พ.ย./59 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2559
19/พ.ย./59 โครงการส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2559
1 / 2 / 3
14/พ.ย./59 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ชนินทร์ คูนาเอก
14/พ.ย./59 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14/พ.ย./59 ศึกษาดูงานการอาชีพหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
10/พ.ย./59 เดินตามรอยเท้าพ่อกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
09/พ.ย./59 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชิวะสนานฉันท์ 1 / 2 / 3
02/พ.ย./59 ตำรวจจราจรพบนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
02/พ.ย./59 ดำเนินงานโครงการ "ทำความดีเพื่อพ่อ" (Fix it cente) 1 / 2
28/ต.ค./59 ดำเนินงานโครงการ "ทำความดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นราชกุศลฯ
27/ต.ค./59 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีน้อมเกล้าส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย ที่วัดอุดมมงคล (เขาน้อย)
24/ต.ค./59 K-TEC น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1 / 2
23/ต.ค./59 วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559 หน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 1 / 2
19/ต.ค./59  ร่วมสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอุดมมงคล เขาน้อยกาญจนบุรี
19-20/ต.ค./59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส.ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 1 / 2 / 3 /4
17/ต.ค./59 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีจัดพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 1 / 2 / 3 / 4

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา2558

Untitled Document

 

 
Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
Untitled Document
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
e-learning
คุรุสภา
สายงานแรงงาน
รัฐบาลไทย
R radio Network
กรมจัดหางาน

 

Visitor Statistics
» 1 Online
» 27 Today
» 1 Yesterday
» 27 Week
  Untitled Document
จำนวนผู้เข้าชม

Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
>> ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ >> นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ >> วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
>> การเข้าใช้ INTERNET วิทยาลัยฯ
>>  SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ >> ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ปี ๒๕๕๙ >> วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
>> ตารางเรียน 2/2559
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ >> ใบลงทะเบียนประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.ปี ๒๕๕๙ >> วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> ตรวจสอบผลการเรียน >> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ >> ใบสมัครประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ. ปี ๒๕๕๙ >> วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
>> ดาวน์โหลด เอกสารคำร้อง ต่างๆ >> รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม >> ศูนย์อาเซียน ศึกษา >> วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
>> หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   >> Webblog หน่วยงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยฯ >> วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.   >> ตารางสอนครู 2/2559 >> วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.   >> รายชื่อนักเรียน นักศึกษา >> วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      >> วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
       
จัดทำโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี